Ürünlerimiz

 1. ANASAYFA
 2. ÜRÜNLERİMİZ

Su Arıtma Teknolojileri

UV SİSTEMLER

Sürdürülebilir bir çevre ve insanların sağlıklı bir şekilde yaşaması bizim için ilk sıradadır. BLUE SHİNE Ultraviyole Su arıtma sistemleri sizlere çevreye duyarlI yüksek verimlilikte çalışan bir sistemdir.
 
Suların dezenfekte arıtımı için kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Minimum 30,000 mwattsn/cm2 dozdaki UV mor ötesi ışığının, sudaki mikroorganizma, bakteri ve virüsleri öldürücü etkisi vardır.
 
RO SİSTEMLER
 
Ters Osmoz (Reverse Osmosis) günümüzün en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Bu sistem tabiatta gerçekleşen osmoz olayının yapay olarak tersine çevrilmesi olarak tanımlanır.
 
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
 
 1. Antiskalant dozaj sistemi
 2. SMBS dozaj sistemi
 3. Asit / Kostik dozaj sistemi
 4. Kimyasal yıkama sistemi (CIP)
 5. Otomatik durulama sistemi
 6. SS 304 paslanmaz çelik şase
 7. PLC kontrol
   
KARTUŞ FİLTRASYON SİSTEMLERİ
 
Suyunuzdaki askıdaki katı maddeler (tortu, pas, kum ve diğer partiküller gibi )  suyunuzun kalitesi ile birlikte cihazlarınızın verimini de düşürür. Kartuş flitreler en yaygın kullanımda olan flitrayson gurubundadır. Neredeyse her sistemde koruma amaçlı kullanılır.
 
YUMUŞATMA SİSTEMLERİ
 
Sert su kullanımı sonucunda ev yada işletmelerinizde birçok sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yumuşatma sistemleri kullandığınız cihazları kireçli suyun zararlarına karşı korurken ayrıca genel boru hatlarınızda kirecin sebep olduğu daralma, tıkanma, delinme ve aşınmaları engeller.
 
Su yumuşatma sistemlerinin temel çalışma prensibi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca 2) ve Magnezyum (Mg 2) iyonlarının sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olmasıdır. Katyonik reçinede bulunan Sodyum (Na 1) iyonlarının , kalsiyum ve magnezyum iyonları ile yer değiştirerek gerçekleştirdiği uzaklaştırma işlemidir. Bu işlem sonrasında doyuma ulaşan reçinenin tuzlu su ile zaman yada debi kontrollü rejenerasyon işlemi yapılmalıdır. Mühendislerimizin itinalı çalışmaları ile kullanım alanınız ve ihtiyacınıza göre size özel çözümler sunar.
 
MEBRAN ÇÖZÜMLERİ
 
Ters osmoz sisteminde; su, yüksek basınç ile membranlar üzerindeki gözeneklerden geçmektedir. Bu işlem sırasında suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak drenaj edilir. Bu işlem sayesinde filtrasyon sistemlerine göre daha iyi su kalitesi elde edilebilmektedir. Ters osmoz sistemlerinin şasesi paslanmaz veya epoksi korumalı karbon çelikten üretilebilir. Ters osmoz membranları ile, tüm çözünmüş tuzlar, inorganik moleküller, molekül ağırlığı büyük olan organik moleküller giderilmektedir. Suyun molekül yapısında %90-99.5 oranında filtrasyon yaparak çeşitli ham su kaynaklarından (kuyu, deniz, nehir vb.) saf su elde edilmesini sağlar.
 
İYON DEĞİŞİM ÇÖZÜMLERİ
 
Su yumuşatma cihazları suda bulunan ve sertliğe sebep olan Kalsiyum (Ca ) ve Magnezyum (Mg ) iyonlarının sudan ayrılması için kullanılmaktadır. Su yumuşatma işlemi, kimyasal arıtım kısmına giren iyon değişim prensibine dayalı bir işlemdir. Filtre malzemesi olarak sentetik reçinelerin kullanıldığı iyon değişimi işlemi; sertliğe sebebiyet veren (Ca ) ve (Mg ) iyonlarını içeren suyun sodyum bazlı katyonik bir reçineden geçirilmesiyle gerçekleşmektedir.
 
Bu geçiş sırasında suda bulunan Ca ve Mg iyonlarının reçineye bağlı Sodyum (Na ) iyonları ile yer değiştirmesi sayesinde su yumuşatma işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Su yumuşatma işlemi sırasında reçine yatağından geçen sert suyun içindeki mineraller yavaş yavaş reçinenin üzerini kaplar.
 
Reçine tanelerinin yüzeyleri sert su mineralleriyle tamamen kaplanana kadar su yumuşatma işlemi devam eder. Reçinelerin üzeri tamamen kaplandığında sertliği tekrar alabilmesi için taneciklerinin üzerindeki sertlik iyonlarından kurtulup tekrar sodyum iyonlarıyla yüklenmeleri gerekmektedir. Yapılan bu işleme rejenerasyon işlemi denmektedir. Su içerisindeki Kalsiyum ve Magnezyum Reçineye tutunur.
 
YUMUŞAK SU KULLANIM ALANLARI
 
 1. Gıda endüstrisi
 2. Reverse osmosis öncesinde ön arıtma sistemi
 3. Kimya endüstrisi
 4. İlaç endüstrisi
 5. Yüzey suyu arıtımı
 6. Yeraltı suyu arıtımı
 7. Temiz su temini
 8. Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi
   
DEİYONİZASYON SİSTEMLERİ
 
Deiyonizasyon arıtma sistemleri yüksek kalitede saf su gereksinimi olan cam sanayi, laboratuvarlar, ilaç sanayi, kozmetik, tekstil ve enerji sektörü gibi endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelendirilir. İşlem görmemiş ham sularda negatif yüklü anyon ve pozitif yüklü katyonlar bulunmaktadır. Deiyonizasyon işlemi yapan üniteler katyonik iyonların giderilmesinde katyonik ünite anyonik iyonların giderilmesinde ise anyonik ünite olarak adlandırılır.
 
Bazı durumlarda katyon ve anyonların aynı ünitede giderimi yapılır bu tip üniteler karışık yataklı iyon değiştirici (Mix-Bed) olarak adlandırılır. Bu ünitede su öncelikle katyonik reçineden geçirilerek pozitif yüklü iyonların hidrojen iyonları ile daha sonra anyonik reçineden geçirilerek negatif yüklü iyonların hidroksit iyonları ile yer değiştirmesi sağlanır. Böylece yüksek oranda saf su elde edilir. Kullanım sonucu reçinelerin doygunluğa ulaşarak işlem verimi azalır bu durumda katyonik reçine asit ile anyonik reçine kostik ile rejenere edilir.
 
Rejenerasyon işlemi sayesinde reçineler azalan verimi geri kazanır. Deiyonizasyon işlemi, su kalitesi ve ekonomisi, iyon değiştirme tipi ve rejenerasyon şekli gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.
 
DEİYONİZASYON SİSTEMLERİ KULLANIM ALANLARI
 
 1. Otomotiv Sektöründe
 2. Saf Su İhtiyacının Yoğun Olduğu Endüstriyel Tesislerde
 3. Kimya Ürünlerinde
 4. Kozmetik Ürünlerde
 5. İlaç Sanayinde
 6. Yüzey Kaplama İmalathanelerinde
 7. Dealkalizasyon sistemleri
   
Dealkalizasyon sistemleri;
Suyun alkalitesi pH’ın suda bulunan karbonat ve bikarbonatlar sebebiyle yükselmesi olayıdır. Alkalitesi yüksek olan suların kullanımı sırasında oluşan beyaz çökelti ve benzeri sorunlar sebebiyle prosesinde saf suya gereksinim duyan tekstil, kozmetik, ilaç ve enerji sektörü gibi pek çok sektörün iş kalitesi olumsuz yönde etkilenir. Sudaki sertliğin giderilmesi sodyum bazlı reçineler ile yapılırken sudaki alkalitenin giderilmesinde karbonat ve bikarbonat seçici anyonik reçineler kullanılır.
 
Dealkalizasyon sistemleri yumuşatma sistemlerinden önce kurularak yumuşatma sisteminizin iş yükünü ve tuz sarfiyatını azaltırken ayrıca kullanılacak kimyasallarında %6-8 oranında azalmasını sağlar. Böylece sistem verimliliği ve kullanım süresi arttırılır.
 
MULTİMEDYA FİLTRASYON SİSTEMLERİ
 
Multimedya Filtrasyon sistemleri genel olarak proses ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak kullanılmaktadır.
Diğer Teknolojiler
Endüstriyel pek çok alanda içme ve proses suyu temininde uygulanan kimyasal dozaj sistemleri su kalitesini istenilen düzeye getirmekte kullanılmaktadır.
 
DOZAJ SİSTEMLERİ
 
Endüstriyel pek çok alanda içme ve proses suyu temininde uygulanan kimyasal dozaj sistemleri su kalitesini istenilen düzeye getirmektedir.
 
Gıda, kozmetik ve deri sanayi, kimya endüstrisi, su arıtma sektörü, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi su kalitesinin mühim olduğu alanlarda ihtiyaç duyulan kaliteli su temini için çok farklı kimyasalların dozlanması amacıyla kimyasal dozaj sistemleri projelendirmektedir.
 
Gerekli kimyasalın istenilen miktarlarda dozlanması için dozaj pompaları, debiye ve sistemden iletilen sinyale bağlı olarak çalışmaktadır. Su arıtımında özellikle filtrasyon sistemlerinde gerekli şartlandırmanın isabetli biçimde gerçekleşmesi için kimyasal dozajlamadan faydalanılır. Bu uygulamalarda kullanım amacına bağlı olarak değişkenlik gösteren sensör, prop, debimetre, sayaç, özel prop tutucu gibi dozajlama ekipmanları kullanılmaktadır.
 
OZON SİSTEMLERİ
 
Ozon sistemleri içme sularının dezenfeksiyonu için kullanılan, ileri teknoloji sistemlerinden biridir. Suya O3 vererek sudaki biyolojik kirliliğin giderimini sağlar. Uzman mühendislerinin çeşitli analizler neticesinde projelendirdiği ozon sistemleri suyunuzun gereksinimi ile orantılı olarak otomatik dozlanır.

ÜCRETSİZ

Yerinde Keşif

BAKIM

Satış Sonrası Destek

7/24 DESTEK

Sınırsız Hizmet

GARANTİLİ

Mutlu Müşteriler